- ایگنیشس فریاد زد: "من شمشیر انتقامجوی سلیقه و نجابتم." همان طور که با سلاح شکسته پیراهن را خراش می‌داد خانم‌ها به سمت خیابان رویال می‌گریختند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Batul
‫۱۰ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۴۶