تاریخ مثل یک صفحه‌ی کاغذ است که ما روی پهنه‌اش زندگی می‌کنیم و درد می‌کشیم، دردی به پهنای کاغذ. و وقتی گذشتیم در پرونده‌ی تاریخ به شکل خطی دیده می‌شویم. همان لبه‌ی کاغذ.
گاهی هم اصلا دیده نمی‌شویم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۱۸
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۵۴