او از این به بعد چه بود؟… غذای ساده‌ای برای دندان‌های قحطی زده، لقمه گرم و نرمی برای معده‌های وحشی…