و آن گاه که یکی از شما از پای می‌افتد ، افتادنش ، زنهاری ست از برای آن‌ها که از پشت سر می‌آیند تا پای شان به سنگ نگیرد. آری ، و نیز زنهاری ست ، از برای آن‌ها که از پیش رفته اند و با آن که تیز رو‌تر و استوار‌تر بوده اند ؛ سنگ را از سر راه برنداشته اند.
و این را هم بدانید ، هر چند این سخن بر دلتان گرانی کند:
کشته هم از برای کشته شدن خود پاسخ گوست ،
و دزد زده هم از برای دزد زدگی خود بی تقصیر نیست.
راستکاران از خطای نابکاران بری نیستند ؛
و پاک دستان ، دستشان به گناه ناپاکان آلوده است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۱۰ سال و ۱۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۰۸
Faeze
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۹