۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۴۶
Ali
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۰۴
Aidaa
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۳:۴۸
elahe
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۲۷