۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۱۶
Ali
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۳۴
Aidaa
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۱۸
elahe
‫۶ سال قبل، شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۵۷