در آغاز بعضی چیزها رخنه ناپذیر به نظر می‌آمد، اما بعد از خواندن، گوش دادن، تحقیق کردن، فکر کردن بالاخره توانستی سر دربیاوری که چطور میلیون‌ها آدم، له شده زیر بار تبلیغات و نبود اطلاعات، خو کرده به توحش به زور تلقین و انزوا، محروم از اراده آزاد و حتی از کنجکاوی، به سبب ترس و عادت به بردگی و چاپلوسی، قادر بودند تروخیو را پرستش کنند. نه اینکه فقط از او بترسند، بلکه دوستش داشته باشند، همان طور که بچه‌ها بالاخره دلبسته پدر و مادر می‌شوند، به خودشان می‌باورانند که شلاق و کتک به صلاح‌شان است، محض خیرخواهی است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۵:۲۳
Ali
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۱۸
balsamo
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۵