آشتی با هیتلر تباهی عمیق اخلاقی را در دنیایی که اساسا بر عدم بازگشت بنا شده است ، آشکار می‌کند ؛ زیرا در این دنیا همه چیز از قبل بخشوده شده و همه چیز در آن به طرز وقیحانه ای مجاز است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱۰ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۲۳