در آنجا خانه‌های استیجاری وجود داشت که برای هر پنج نفر فقط یک تخت خواب بود و اگر در این خانه‌ها کسی می‌مرد تا زمان خاکسپاری دیگر اعضای خانواده مجور بودند هرشب پیش او بخوابند!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mhmt1990
‫۱۰ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۰۲
💟💟💟
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۴۴