۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۵۴
bilijacks
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۱
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۷