کتاب به او فرصت گریختن از نوعی زندگی را میداد که هیچگونه رضایت خاطری از ان نداشت. کتاب به عنوان یک شی خاص هم برای او معنای خاصی داشت: دوست داشت کتاب زیر بغل در خیابان‌ها گردش کند. کتاب برای او به منزله ی عصای ظریفی بود که ادم متشخص قرون گذشته به دست میگرفت کتاب او را به کلی از دیگران متمایز میساخت…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۵:۰۸
razya
‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۰۰