یک روز داشتم با "کورا" صحبت می‌کردم. "کورا" برای من دعا کرد، چون خیال می‌کرد من گناه رو نمی‌بینم، می‌خواست من هم زانو بزنم دعا کنم، چون آدم هایی که گناه به نظرشون فقط چند کلمه است، رستگاری هم به نظرشون فقط چند کلمه است.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Hamid.Koodari
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۱۴
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۳۷
xseres
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ساعت ۱۵:۲۲
Mary Daisy Dinkle
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
shahram
‫۲ سال قبل، جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۴
PrinceMyshkin
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۳۸