" دریغا که بار دگر شام شد،
" سراپای گیتی سیه فام شد،
" همه خلق را گاه آرام شد،
" مگر من، که رنج و غمم شد فزون.
" جهان را نباشد خوشی در مزاج،
" بجز مرگ نبود غمم را علاج،
" ولیکن در آن گوشه در پای کاج،
"چکیده‌ست بر خاک سه قطره خون"
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
exorcism
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۳۶