۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۳۹
armanshz
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۵:۴۱
vahidmasiha
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۱۲
zahralabbafan
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۲