احمق یا هوشمند بودن، دلیلی برای دانستن یا ندانستن چیزی نیست. بعضی‌ها خیلی می‌دانند، ولی نمی‌شود آنها را باهوش دانست. بعضی‌ها هم زیاد نمی‌دانند، ولی نمی‌شود آنها را احمق تصور کرد. معرفت و سفاهت را تنها خدا به آدم می‌بخشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۱۶