کاری که تو خانه ی ما رسم بود. و هر وقت که یک کدام از ما دلش برای آن دیگری تنگ میشد میرفت توی کمد اتاق او و چند دقیقه ای توی کمد او همه چیز را بو میکشید و ریه هایش را از عطر تن و لباس آن دیگری پر میکرد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۳۳