کتاب‌هایی که تو می‌خوانی از نظر من آت‌وآشغال است و کتاب‌هایی که من می‌خوانم از نظر تو مزخرف. چرا ده سال پیش متوجه این نشدیم؟ - داستان تقسیم طولانی