بعضی‌ها به طور مبهمی عاشق ایزابل هستند. عاشق بودن، اغلب به طور مبهمی ست. ابهام برای حالات عاشقانه مناسب است.