شما می‌دانید که عصرهای ماه ژوئن چه احساسی به آدم دست می‌دهد. غروبی آبی رنگ که زمان درازی ادامه می‌یابد و هوای ملایمی که صورتتان را همچون ابریشم نوازش می‌دهد.