اسم خانوادگی به شما تحمیل میشود و با گذشت زمان، سنگین و سنگین‌تر احساسش میکنید، مثل بارانی که ریز و سرد به زیر ضخیم‌ترین لباس‌ها نفوذ می‌کند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
رمان73
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۴۰