او به دنیا اعتقادی نداشت و از این نظر، من هم دقیقا شبیه او هستم. مادر فقط به عشق اعتقاد داشت و وقتی آدم فقط عشق را باور داشته باشد، خلق و خوی سحر خیزی ندارد، در بستر میماند چون عشق آنجاست. یا چون کمبود عشق احساس میشود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
tavani
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۱۷