سکوت کامل فرمانروایی داشت، بنظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند، به موجودات بی جان پناه بردم. رابطه ای بین من و جریان طبیعت،بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود این سکوت یکجور زبانی است که ما نمی‌فهمیم،
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۳۵