آخرین فعالیت‌ها


 • چشم‌هایش
  ستاره داد
 • ناتور دشت
  ستاره داد
 • بوف کور
  از بوف کور :

  سکوت کامل فرمانروایی داشت، بنظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند، به موجودات بی جان پناه بردم. رابطه ای بین من و جریان طبیعت،بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود این سکوت یکجور زبانی است که ما نمی‌فهمیم، (...)

 • بوف کور
  از بوف کور :

  چه ورطه ی هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگهدارم. (...)

 • بوف کور
  از بوف کور :

  اگر راست است که هر کسی یک ستاره در آسمآن دارد، ستاره ی من باید دور،تاریک و بی معنی باشد شاید من اصلا ستاره نداشته ام! (...)

 • بوف کور
  ستاره داد