وارد رختکن که شدم داشتم پس می‌افتادم. خوردم به یکی از کمدها. احساس ضعف و سرگیجه می‌کردم. زدم زیر گریه و بعد به‌خاطر اشک‌هایم خجالت کشیدم.
اما مربی ما خوب بلد بود چه بگوید.
رو کرد به من اما طوری که همه طرف صحبتش باشند. گفت: "خیله خب. وقتی چیزی برای آدم مهم باشه، اشک‌شو در‌می‌آره. ولی باید ازش استفاده کنی. از اشکات استفاده کن. از درد و رنجت استفاده کن. از ترست استفاده کن. دیوونه شو، آرنولد، دیوونه شو."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۹
zahralabbafan
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۰۳