مردی که به چاه اندر افتاده است، مردمان دست یاری به سویش خواهند یازید، اما چه سود؟ دیر یا زود، وزن خودش او را به قعر چاه خواهد کشاند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۲۵
email9010
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۹
farhang
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۱