و اینچنین است که تجربه، خردمندان را به کار آید.
من دسیسه را بچینم: او به اجرایش بگذارد؛
من دام بچینم: او شاخه ریزها بشکند
و نبیند که پای پرنده به دام گرفتار است.
و مردان پرامید، که در فکر خویش اند
باید چنین، چونان شکارچیان، دام بر یاران خویش نهند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۱۷
email9010
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۲۰
farhang
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۷