سوگنمایش اسپانیایی یک تراژدی انگلیسی متعلق به عصر الیزابت است که در سال 1582 یعنی پیش از نگارش هملت به دست شکسپیر به تحریر درآمده است. بسیار بر این عقیده اند که این نمایشنامه که در دوران خود بسیار تاثیرگذار بوده است، همان UR-Hamlet یا نسخه ای است که احتمال می‌دهند شکسپیر هملت را بر اساس آن نوشته باشد. این نمایشنامه، با محوریت اصلی انتقام، یک تراژدی است که مملو از قتل‌های هولناک است و در آن پدری به دنبال خونخواهی قتل پسر اشت (درست متضاد هملت که در آن پسری به دنبال خونخواهی پدرش است). در این نمایشنامه انتقام، یک کاراکتر است که مانند کسان دیگر نمایش بر صحنه ظاهر شده و دیالوگ می‌گوید. این نمایشنامه یکی از بارزترین نمونه‌های تراژدی خون در ادبیات انگلستان است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۷
farhang
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۰۶
email9010
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۲۰