آیا خاک وفا خواهد داشت که بعد از مرگم با من هم مانند بقیه مردگان رفتار نکند؟ شاید هم مرا در آغوشش بگیرد و کرم هایش را سخاوتمندانه نثارم کند تا درس عبرتی باشم برای آیندگان! …
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۱۷