به زبان ساده ، انسان تا زمانی که خود را به گذران عمر چون حیوان محدود می‌کند، نه شناخته می‌شود و نه خود را می‌شناسد. او باید از سوی دیگر انسانها شناخته شود. تمامی آ گاهی ، در اساس، تمایل به شناخته شدن و شناخته شده اعلام شدن از سوی آگاهی‌های دیگر است. این ، دیگرانند که ما را می‌زایند. ما ، فقط، در ارتباط با دیگران است که ارزشی انسانی، ممتاز از ارزش حیوانی پیدا می‌کنیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۴
zahralabbafan
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۴۰