در زندگی مشکلات بزرگ نیست که به آدم با اراده احتیاج دارد (هرکسی می‌تواند در یک بحران قد علم کند و با شجاعت با فاجعه ای مصیبت بار رو به رو بشود) بلکه به نظرم در یک روز با خنده به استقبال مشکلات کوچک رفتن، واقعا احتیاج به عزم و اراده دارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
nasstar
‫۸ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۶ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۴۸
notation69
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۵