با هم بودن از اندوهی که همیشه با چنین لحظه‌هایی همراه است می‌کاست اندوهی که به یقین حاصل غیرقابل انتقال بودن ِ احساس زیبایی است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
dduddh
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۱
Novler
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۲۳