حضور او را در میان انبوه یخبازان از شادمانی و وحشتی دریافت که بر دلش چیره شد. او در آنسوی میدان ایستاده بود و با بانویی حرف می‌زد. به نظر می‌رسید که نه در لباسش چیز خاصی وجود دارد و نه در نحوه ی ایستادنش، اما لوین به همان آسانی او را باز شناخت که گفتی گل سرخی را در میان یک بغل گزنه.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
tavani
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۴۷