جودی: وقتی آدم به کسی ، محلی ، یا روشی خاصی از زندگی عادت کرد و بعد آن را از دست داد یک جای خیلی خالی در دل آدم باقی می‌ماند و یک نوع حسی مثل مالش رفتن دل به انسان دست می‌دهد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۸ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۴۳
notation69
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۵