پادشاه پیر گفت: وقتی آرزوی چیزی را داری، سراسر کیهان همدست می‌شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی…
کیمیاگر | پائولو کوئلیو | صفحه78
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
notation69
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۷