اکنون ساربان هستم. اما دیگر کلام الله را فهمیده ام: هیچ کس از ناشناخته‌ها نمی‌ترسد، چون هر کس قادر است هر آن چه را که می‌خواهد و لازم دارد، به دست آورد…
کیمیاگر | پائولو کوئلیو | صفحه 91