گفت: این اصلی است که همه چیز را به حرکت در می‌آورد. در کیمیاگری آن را روح جهان می‌نامند. وقتی از ژرفای قلبت چیزی را بخواهی، به روح جهان نزدیکتری. روح جهان همواره نیروی مثبتی است…
کیمیاگر | پائولو کوئلیو | صفحه 93
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
notation69
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۶