"این یک امر انضباطی است. صبح به صبح بعد از نظافت خود باید با دقت به نظافت اخترک پرداخت. آدم باید خودش را مجبور کند که به مجرد تشخیص دادن بائوباب‌ها از بته‌های گل سرخ تا کوچولواند عین هم اند با دقت ریشه کن شان بکند. کار کسل کننده ای هست اما هیچ مشکل نیست"
#شازده_کوچولو | انتوان اگزوپری | فصل۵
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۹