روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام میشود، بهار می‌آید.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۲۸
notation69
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۸