روباه گفت: آدم فقط از چیزهای که اهلی میکند می‌تواند سردرآرد. آدم‌ها دیگر برای سردرآوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را همین جور حاضر آماده از دکان‌ها میخرند. اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند آدم‌ها مانده اند بی دوست… تو اگر دوست می‌خواهی خب منو اهلی کن!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۴۳
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۳۲
baharsa
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۶