انعکاس صداش انگار روی آب حوض موج می‌خورد و ماهی‌ها از ترس سر به زیر آب می‌بردند. یک لحظه به فکرم رسید که ماهی‌ها از ترس آدم‌ها ماهی شده اند و به آب پناه برده اند، ولی در آن جا هم امان نیستند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
notation69
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۸