می خواهمت، همان جور که هستی می‌خواهمت. تو را با عیب ها، بلهوسی ها، توقع هایت ، با قانون زندگی خودت می‌خواهم…همین گونه که هستی دوستت دارم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۱۰