من در جستجو هستم. می‌دانم نیاز به جست و جو دارم، باید خود رابجویم. من چندان چیزی نیستم، باد به گلو نمی‌اندازم. ولی هر چه هست، می‌دانم که هستم و برای خودم یک زندگی دارم…زندگی ناچیزی دارم…زندگی همچو طولانی نیست. تنها یک بار هم هست…من حق دارم…من وظیفه دارم که آن را به هدر ندهم، سر سری از آن نگذرم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۱۰