پیام نیچه به ما این بود که زندگی را به گونه ای زندگی کنیم که تا ابد بخواهیم آن را تکرار کنیم…
زندگی تان را به کمال زندگی کنید و در وقت مناسب بمیرید…
هیچ جایی از زندگی را بدون زیستن پشت سر نگذار.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۴۴