وقتی اغلب انسان‌ها در انتهای زندگی خود به گذشته می‌نگرند، در می‌یابند که در سرار عمر عاریتی و گذرا زیسته اند. آنها متعجب خواهند شد وقتی بفهمند همان چیزی که اجازه دادند بدون لذت #قدردانی سپری گردد، همان #زندگی شان بوده است. بنابراین، بشر با حیله #امیدوار بودن فریب خورده و در آغوش مرگ می‌رقصد (آرتور شوپنهاور)
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۴۲