گل پاسخ داد:شما نادانید! آیا تصور می‌کنید شکوفه می‌کنم تا دیده شوم؟ من به خاطر خودم شکوفه می‌کنم نه دیگران، زیرا مرا شادمان می‌سازد. شادی و سرور من قایم به بودن و شکوفه کردن است (آرتور شوپنهاور)
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۲۶