چه فرد خوشبخت بوده باشد، چه بدبخت؛ زندگی او هرگز چیزی بیش از لحظه #حال نبوده، لحظه ای که همواره در حال ناپدید شدن است و اکنون آن لحظه نیز دیگر پایان یافته است
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۰۸