…و سعی برای باز کردن قفل زندگی، ولی سخت است وقتی تو اسلحه ی بی مصرفی هستی که از تمام جنگ‌ها باقی مانده…به نظرم بیست و چندسالگی زمانی است که برای اولین بار با الگوهای نابود کننده ی زندگی برخورد می‌کنی
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۰۴