تو کتاب رو به زندگی ترجیح دادی. می‌دونی، من اعتقاد ندارم که نمی‌شه کتاب رو جایگزین زندگی کرد. بیشتر نقش مکمل را بازی می‌کنه