۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۰۸
Bavar
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۰۲
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۰۲