عاشق شدن آسان است. هر کسی می‌تواند عاشق شود. عاشق ماندن اما کار سختی است.
"راز شوهر"
لیان موریارتی
ترجمه از سحر حسابی
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال قبل، شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۰۵
Elham
‫۸ سال قبل، یک شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۰
tavani
‫۸ سال قبل، چهار شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۳۹
majid70
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۲۸
💟💟💟
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۹
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۲۰