زندگی نیز جدی و اندوهگین است. ما را به این دنیای شگفت انگیز می‌آورند. اینجا یکدیگر را می‌بینیم، با هم دوست و آشنا می‌شویم. و لحظه ای کوتاه سرگردان با هم پرسه می‌زنیم. سپس همدیگر را از دست می‌دهیم و ناگهان و ناروا، با همان شتابی که آمده بودیم، می‌رویم
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۷
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۳